تبلیغات
قابوسنامه - فیزیک نور

فیزیک نور

پنجشنبه 17 دی 1388 12:54 ب.ظ

نویسنده : پارسا قابوسی
ارسال شده در: فیزیک ،
در فیزیک نور
در ادامه مطلب
 نور چیست؟

 نور صورتی از انرژی است كه توسط اجسام داغ تابش می شود.

 نور چگونه منتشر می شود؟

 در یك محیط یكنواخت مثل هوا، نور در همه جهت ها به صورت خط راست منتشر می شود. دلیل حركت مستقیم نور تشكیل سایه در پشت اجسام كدی است.


پاسخ دهید1:

1- چرا از بیرون یك جعبه فلزی یا تخته ای، اشیای درون آن دیده نمی شود، اما درون یك ظرف شیشه ای از بیرون دیده می شود؟

2- چند ماده شفاف و چند ماده غیر شفاف را كه می شناسید نام ببرید.

پاسخ 1: جعبه فلزی یا تخته ای اجسام كدر هستند و نمی توانند نور را از خود عبور دهند، اما ظرف شیشه ای جسم شفاف است و می تواند نور را از خود عبور دهد.

پاسخ 2: شیشه، آب، نفت، هوا ماده های شفاف و فلز، چوب، قیر ماده های غیر شفاف یا كدر هستند.

 چشمه نور چیست؟

 محلی كه از آنجا نور تابیده می شود، منبع یا چشمه نور می نامند.

 چشمه های نور چند نوعند؟

 دو نوع: چشمه نقطه ای - چشمه گسترده.

 چشمه نقطه ای نور چگونه است؟

 هرگاه منبع تابش نور به صورت روزنه ای كوچك باشد، آنرا چشمه نقطه ای نور می نامند.

 چشمه گسترده نور چگونه است؟

 هرگاه منبع تابش نور بزرگ باشد چشمه گسترده نور نامیده می شود. در واقع هر چشمه گسترده شامل تعداد زیادی چشمه نقطه ای است. مانند خورسید یا یك لامپ روشن.
باریكه نور

 پرتو نور چیست و چگونه نشان داده می شود؟

 یك باریكه خیلی نازك نور را پرتو می نامند. پرتو نور توسط یك خط راست با پیكانی كه جهت انتشار نور را نشان می دهد، نمایش داده می شود.

جهت تابش نور   

 

وسیله های آزمایش: چراغ قوه - یک تکه مقوای نسبتاً ضخیم - پرگار - قیچی - تیغ - نوارچسب.
١- از مقوا دایره ای به اندازه ی سطح شیشه چراغ قوه ببرید.
٢- شکافی به عرض یک تا دو میلیمتر مطابق شکل (٤-٢-الف) بر روی مقوا ایجاد کنید.٣- مقوا را بر دهانه ی چراغ قوه طوری نصب کنید که آن را به طور کامل بپوشاند و از اطراف دهانه ، نور بیرون نیاید.
٤- در مکانی که خیلی روشن نباشد، چراغ قوه را مطابق شکل (٤-٢-ب) در لبه ی میز ، نگهدارید.
٥- چراغ قوه را روشن کنید، باریکه ی نور را بر سطح میز خواهید دید.

جواب: ازمایش را مطابق دستور كار انجام می دهیم. مشاهده می شود باریكه نور به خط مستقیم حركت می كند.

 

 

 ١- برای نشان دادن انتشار نور به خط راست آزمایشی را طراحی و اجرا کنید.
٢- گزارشی از کار خود را به کلاس ارائه دهید.

جواب: مطابق شكل مقابل در وسط سه مقوا سوراخ های كوچكی ایجاد می كنیم و یك وجه آنها را طوری تا می كنیم كه بتوانند بطور قائم بایستند. سپس شمعی را روشن می كنیم و مقوا هارا طوری در مقابل شمع پشت سر هم ردیف می كنیم كه وقتی از طرف دیگر نگاه میكنیم. شمع روشن را ببینیم. در صورتیكه یكی از مقواها را اندكی جابجا كنیم دیگر شمع را نخواهیم دید. این آزمایش نشان می دهد كهنور به خط مستقیم حركت می كند.

 دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 17 دی 1388 06:03 ب.ظ