تبلیغات
قابوسنامه - فیزیک گرما

فیزیک گرما

پنجشنبه 17 دی 1388 12:48 ب.ظ

نویسنده : پارسا قابوسی
ارسال شده در: فیزیک ،

درس فیزیک گرما 1

در ادامه مطلب

درس فیزیک گرما

فصل یک – گرما و دما چیست ؟ ( مسائل دما - مسائل گرما )

      درس :وقتی شما در حال خوردن چای هستید متوجه می شوید که زبانتان کمی سوخت چون به اصطلاح چای داغ بوده است . دراین حالت می توان گفت که دمای چای زیاد بوده است  اما به طور عامیانه می گوییم چای داغ تر بوده است و یا گرم تر بوده است ،اما باید دانست که دما و گرما تفاوت بسیار زیادی با هم دارند .

      اینکه دما به صورتی یک میانگین از گرماست یعنی گرما مجموع تمام انرژی ذرات است و دما نیز گرما تقسیم بر تعداد ذرات است . به صورتی میانگین گرماست . گرما در سال های قدیم به عنوان یک ماده ای به نام کالریک بوده است .

      نظریه کالریک در این رابطه است که گرما به صورت ماده ای انتقال می یابد و هر ماده که گرم باشد کالریک دارد و بالعکس ولی پس از مدتی آن رد شد .به این صورت که اگر گرما  ماده باشد  پس باید حجم و جرم داشته باشد و با اضافه شدن به ماده ای دیگر هم باید به حجم و جرم آن ماده اضافه شود مثلا گوی فلزی که گرم می شود حجم آن زیاد شده ولی جرم آن نه !

     در این حالت گرما یک ماده به حساب نمی آید . ولی معتقدان به نظریه کالریک گفتند که در این حالت کالریک یک استثنا ست که جرم ندارد . ولی اگر بیشتر دقت کنید ،میتوانید آنرا به صورت دیگری رد کنید .

     برای پاسخ گرفتن به این جواب باید دقت داشته باشید که در افزایش دمای اجسام استثنا هم وجود دارد مانند : کش ،که حجم آن کم می شود پس کالریک می تواند حجم هم نداشته باشد .

     پس کالریک به طور کامل وجود ندارد .دراین صورت گرما به صورت یک انرژی شنا خته شده که از جسمی به جسم دیگر انتقال می یابد .

      گرمای یک جسم به صورت مستقیم قابل اندازه گیری نیست چون پیدا کردن تعداد ذرات در حال حاضر امکان پذیر نمی باشد . در ضمن در یک ماده در لحظات مختلف گرما های متفاوتی وجود دارد و یا در مکان های مختلف ماده . مثلا یک قسمت از آب استخر نور می خورد ودیگری نه طبق این نظریه که باید دما با گرما اعتدال پیدا کند باید گرمای کل قطعه با هم برابر شود .که این احتیاج به زمان دارد .

      یعنی پیدا کردن یک لحظه که کل جسم در اعتدال باشد ،کار غیر ممکن ویا سختی است .گرما واحد دارد که ژول  یا کالری است (g)و با Q) ) شناخته می شود .

     (θ∆) تغییرات دما : تغییرات دما در زبان یونانی (θ∆) که از ∆ یعنی تغییرات و θ یعنی دما تشکیل شده است . یعنی مقدار دمای اولیه که داریم را از دمای آخر کم می کنیم . واحد آن درجه سانتی گراد است و تغییرات دما به طور کلی یعنی چه مقدار از دمای یک جسم کم یا زیاد شده است .

عوامل موثر بر تغییر دما :

-         جنس ماده ( چون پیوندها تغییرمی کنند پس اثر بر پیوند ها تغییر می کند ).

-         جرم ماده (چون باید گرما یا دما به تعدادذره بیشتری وارد شود یا کمتر تاثیر دارد ).

-         انرژی گرما یی وارد شده (دما ی داده شده ).

-         (هر چه بیشتر وارد شود تغییرات بیشتر و بالعکس ).

 




دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 17 دی 1388 06:02 ب.ظ