تبلیغات
قابوسنامه - درس زیست قسمت اول

درس زیست قسمت اول

چهارشنبه 18 فروردین 1389 07:30 ب.ظ

نویسنده : پارسا قابوسی
ارسال شده در: زیست ،

سلام

غذا و سلامتی

غذا هایی که هر روز در حال خوردنش هستیم  خو شامل مواد زیادی است. شامل ویتامین ها و کربوهیدراتها و ... است. اما بیش از همه ی این مواد آب مورد نیاز ما است و بیشتر غذا ها و بدن ما را آب تشکیل داده است. آب خواص منحصر به فردی دارد.

1-      آب یکی از فراوان ترین مواد است که در دنیا وجود دارد.

2-      آب یکی از استثنا ها در یخ زدن است.

3-      آب خاصیت پیوستگی و چسبندگی زیادی دارد.

4-      آب ظرفیت گرمایی ویژه بالایی دارد.

5-      آب یکی از مواد مورد نیاز بشر و سازنده آن است.

6-      حلالیت بالایی دارد.

7-      و ...

اما باید گفت که مواد دیگر نیز نیاز به بررسی دارند.

مواد آلی شاخه اصلی تمامی این مواد هستند. مواد آلی شامل کربوهیدراتها و لیپیدها و پروتئین ها و اسید های نوکلئیک هستند

هیدراتهای کربن یا کربوهیدراتها: این مواد  شامل سه دسته اند : مونو ساکارید ها –الیگو ساکارید ها – پلی ساکارید ها

مونو ساکارید ها : گلکوز – ریبوز – گالاکتوز – مانوز این دسته از مواد مونمر های ساده هستند.

الیگو ساکارید ها : لاکتوز – ساکارز – مالتوز

پلی ساکارید ها : گلیکوژن (جانور) –سلولز (گیاه) – نشاسته (گیاه)

نقش اصلی هیدراتهای کربن یا ساختاری است و در ساختار موجودات وجود دارند همانند سلولز یا اینکه نقش تولید انرژی را دارند مانند گلکوز.

لیپید ها :  این دسته از مواد مولکول های نا متجانس می باشند و فقط در یک خصوصیت مشترک می باشند و آن اینکه در آب حل نمی شوند.

اسید های چرب : این نوع مواد اسیدی اند و ترکیب  cooh را به همراه دارند و در ضمن همان هیدراتها و فقط با کمی تغیییر اند.

اسید است چون اکسیژن را  از دست داده است. از هیدروژن و اکسیژن و کربن تشکیل شده است.طول این زنجیره 16 تا 24 تا است.

تری گلیسرید ها :

این شاخه از مواد از گلیسرول و سه اسید چرب بوجود آمده اند.

فسفو لیپید ها : همان تری گلیسیرید ها اند و فقط به جای یک گروه اسید چرب یک گروه فسفات وجود دارد.

استروئید ها : نمونه شاخص آن کلسترول ها هستند.

پروتئین ها : این سری از مواد یکی از مهمترین ماده ها برای بدن می باشند و از اسید آمینه تشیل شده اند. این اسید آمینه ها 20 عددشان برای بدن مفید است.

ترکیب پروتئین شامل یک اسید آمینه یا nh3  و یک سری مواد ... و یک کربن و یک هیدروژن می باشد.

وظایف پروتئین ها :

1-      ساختاری اند و در غشا ها نقش ساختمان دیواره را دارند.

2-      برای انجام واکنش ها نیاز اند و حتما باید باشند و از آن ها برای جابه جایی هم استفاده می شود.

اسید های نوکلئیک :

این مواد از نوکلئوتید تشکیل شده اند و به 4 دسته تقسیم می شوند :

1-      آدنین

2-      سیتوزین

3-      تیروزین

4-      گوانین

این دسته از مواد یا تک رشته ای یا دو رشته ای. که یک رشته ای ها rna  و دو رشته ای ها dna

در دو رشته ای ها با دانستن یک نوع از آن ها روبرویی اش پیدا می شد و پیوند آن ها هیدروژنی بوده است.

ساختار نوکلئوتید ها از یک باز آلی و قند 5 کربنی و فسفات تشکیل شده است و dna و rna در قند 5 کربنی با هم تفاوت دارند به صورتی که dna  قند 5 کربنی اش داکسی ریبوز است و دیگری ریبوز.

 


 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -